Crystal.eco

Naše ekologická a sociální zodpovědnost


 
 
Strategie Crystalex CZ, s.r.o.  se zakládá na šetrném využívání zdrojů a zodpovědném chování. Ať už jde o spotřební energie, čistotu a nezávadnost materiálů se kterými pracujeme, či kvalitu života zaměstnanců a celého regionu, naše práce vždy počítá s co nejmenším zatížením životního prostředí.
 

Energie

 
 • Naše sklo patří mezi nejekologičtěji tavená skla vůbec. Používáme totiž plně elektrický způsob otopu tavicího agregátu a nátokových žlabů. Naše tavící agregáty mají navíc minimální hlučnost, prašnost a tepelné zatížení okolního prostředí.
 • V rámci našeho plně elektrického tavení nevznikají žádné přímé emise
 • Pro prodloužení životnosti výrobních prostředků a optimalizaci výroby používáme pokročilé softwarové nástroje
 • Používáme tavící pece našeho vlastního designu, které neustále modernizujeme a optimalizujeme pro co možná nejčistší provoz v souladu s naší ekologickou politikou i platnými směrnicemi – v roce 2022 se například firmě podařilo snížit absolutní spotřebu zemního plynu o více než 30 % při zachování stejného objemu výroby. 

Zdroje

 
 • 76,5 % používaných surovin pochází z našeho regionu či blízkého okolí. Tím zajišťujeme krátké transportní cesty, což platí i pro dodávky běžných náhradních dílů, obalového materiálu a jiných služeb. 
 • Všechny naše obaly jsou recyklovatelné, a podíl recyklovaného materiálu v jejich výrobě je 94 %. Obalový materiál navíc vždy splňuje podmínky FSC (Forest Stewardship Council).
 • Pod obchodní značkou Bohemia Crystal prodáváme vlastní výrobky, jejichž sklovina neobsahuje žádné těžké kovy a pochází ze zdravotně nezávadných surovin. To nám umožňuje sklo plně recyklovat. 
 • Vlastní střepy vzniklé při výrobních postupech vracíme do sklářské vsázky v maximální možné míře, cca 90 %.

 


Voda

 
 • Elektrické agregáty včetně pomocných zařízení jsou chlazeny vodou z otevřeného okruhu, kde se voda následně čistí, chladí a vrací zpět.
 • Výrobní areál je zásobován pitnou vodou z vlastních zdrojů.
 • Trvale zlepšujeme naše hospodaření: například se zabýváme využitím zbytkového odpadního tepla z ohřátého vzduchu od výrobních agregátů, či oteplené vody od tavících agregátů a z centrální kompresorovny, kterou pak využíváme pro předehřev teplé vody k sociálním účelům.
 • Projektujeme další cirkulační okruhy pro chlazení tvarovacího nářadí a elektrorozvaděčů. Obecně chceme stále více čerpané vody vracet zpět k dalšímu využití, a do budoucna plánujeme využít dotační programy Ministerstva životního prostředí ČR a dále zefektivnit naše hospodaření s vodou.


 

Společnost

 
 • V oblasti sociální politiky firmy řešíme širokou škálu témat. Jsme členem SEDEX a pravidelně provádíme ve firmě audit standardů SMETA; procházíme řadou dodavatelských auditů v oblasti sociální politiky.
 • Crystalex CZ má stanoven etický kodex založený na zásadách rovného přístupu a respektu ke všem zaměstnancům, nulové tolerance jakékoli formy zneužívání, práva na soukromí a ochranu důstojnosti a zdraví zaměstnanců.
 • Podporujeme profesní i osobní rozvoj zaměstnanců a dodržujeme etiku podnikání v souladu s legislativou a normami k nimž jsme se zavázali. 
 • Uvědomujeme si svou existenci v kontextu regionu a v něm žijících lidí, a proto aktivně podporujeme regionální kulturní a společenský život, a pomáháme potřebným.  
 
Firma Crystalex CZ splňuje EU certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, které se týkají kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce. V blízké budoucnosti pak plánujeme získat certifikaci ISO 50001.
Celý leták vztahující se ke Crystal.eco si můžete stáhnout zde.
\