Ochrana oznamovatelů

Dle příslušných ustanovení zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost Crystalex CZ, s.r.o. vnitřní oznamovací systém pro podávání oznámení o podezření na protiprávní jednání.
 

Tato oznámení je možné učinit:

 
 
  • telefonicky na telefonických číslech +420 602 531 720, +420 724 477 473 v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hod.
 
 
  • osobně na adrese Crystalex CZ, s.r.o., B. Egermanna 634, 473 13 Nový Bor, po předchozí telefonické dohodě s osobou na výše uvedených telefonních číslech.

Mimo výše uvedený vnitřní oznamovací systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/

V souladu se požadavky výše citovaného zákona bude Crystalex CZ, s. r. o. informovat oznamovatele do 7 dnů o přijetí oznámení, a do 30 dnů o přijatých řešeních (případně v odůvodněných případech o prodloužení lhůty na řešení přijatých opatření vzhledem ke složitosti šetření oznámení).

Společnost Crystalex CZ, s.r.o. přijala účinná opatření na ochranu oznamovatele v souladu se zákonem 171/2023 Sb. Zároveň byl vytvořen systém na řešení těchto oznámení a předcházení nebo nápravě případnému protiprávnímu jednání společnosti.

Celý dokument si můžete stáhnout zde.
 
V Novém Boru 31. 7. 2023