Péče o produkt

Doporučená péče o sklo Crystalex:

• Dekorované výrobky, zlatem, platinou nebo barvami nejsou určeny do myček na nádobí. Umývejte je proto ručně
ve vlažné vodě, jemnou houbičkou a s použitím neagresivního detergentu. Po umytí ošetřete sklo měkkou utěrkou.
• V případě ostatního skla je možné použít myčku. Nastavte program s nízkou teplotou, šetrný ke sklu a po skončení
mycího cyklu otevřete dvířka myčky – kondenzované výpary by sklu mohly uškodit.
• Při manipulaci by nemělo docházet ke kontaktu s tvrdými předměty, včetně skla – hrozí totiž poškrábání.
• Výrobky nejsou určeny k servírování horkých nápojů a k použití v mikrovlnných troubách.
• S výrobkem zacházejte opatrně, abyste předešli poškození nebo poranění. Nenechte se sklem manipulovat děti.
 
Pro vice informací navštivte www.crystalex.cz
 

Informace k výrobkům:

 1. Výrobek, který jste si zakoupili je v souladu s následujícími předpisy:
 1. S Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
 2. S Nařízením komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.
 3. S Vyhláškou č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené= pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Před prvním použití výrobku:
 1. Opatrně vyjměte předmět z obalu.
 2. Odstraňte etikety či štítky. Odstraňování ostrými předměty může dojít k poškrábání povrchu.
 3. Pečlivě opláchněte výrobek vlažnou vodou.
 4. Sklo osušte jemnou, nejlépe lněnou utěrkou.
 1. Údržba výrobků:
 1. Výrobky umývejte ve vlažné vodě s jemným mycím prostředkem bez obsahu písku.
 2. Dekorovaný výrobek není vhodný do myček na nádobí. Výjimku tvoří stříkané organické barvy a sítotiskové dekory.
 3. Při použité myčky nastavte krátký program s nízkou teplotou, šetrný ke sklu. Po ukončení mytí otevřete dvířka myčky (nečiní-li automaticky). Kondenzovaná voda sklu škodí.
 4. Bezprostředně po umytí otřete hladké sklo měkkou utěrkou. Dekorované sklo nechte nejprve vychladnout.
 5. Při leštění kalíšků netočte silou kalich a nožku proti sobě, v krajním případě by mohlo dojít u křehčích souborů při vysokém tlaku k prasknutí.
 6. Našedlý povlak, který se může při delším nepoužívání vytvořit, odstraníte umytím nebo vyleštěním lněnou utěrkou.
 7. Mléčný povlak na povrchu skla může být způsoben vodním kamenem (tzv. tvrdá minerální voda) Lze umýt v octu či jiném mycím prostředku.
 8. K přímé korozi povrchu skla přispívají zejména silné detergenty. Většinově platí, že čím kvalitnější detergent, tím agresivněji působí na povrch skla. V kombinaci s vysokou teplotou a anorganickými i organickými příměsi z kovového nádobí jde o silně negativní působení, správný postup - viz bod c) 
 9. S výrobkem zacházejte opatrně, abyste předešli poškození a následnému možnému poranění, zejména doporučujeme nenechat se sklem manipulovat malé děti.
 1. Bezpečnostní pokyny:
 1. Sklo je křehké a náchylné k lomu vlivem pádu, úderu či nešetrného zacházení.
 2. Výrobek není vhodný pro použití v mikrovlnné troubě.
 3. Výrobek není určen pro vřelé nápoje.
 4. Při manipulaci s většími výrobky (např. vázy naplněné vodou, karafy plné vína apod.), tyto nedržte pouze za horní okraj, ale i za dno výrobku (eliminace možnosti lomu).
 5. Při manipulaci neberte více výrobků do jedné ruky tak, aby se při přenášení jejich stěny třely o sebe (možnost poškrábání).
 6. K poškrábání může dojít i ostrými předměty (např. příbory), zejména v myčkách, zvláště pokud se výrobky při mytí třou stěnami o sebe.
 7. Dojde-li k mechanickému poškození výrobku (např. vyštípnutí ústního okraje u kalíšku) tento již dále nepoužívejte.
 8. Při rozbití výrobku vznikají střepy, které jsou ostré a nebezpečné. Je třeba je pečlivě odstranit včetně drti, a to zvláště z míst, kde by s nimi mohly přijít do styku děti.
 9. Výrobky jsou nepoživatelné.
 10. Výrobky likvidujte v souladu s ekologickými předpisy o skleněných odpadech.
 1. Ekologie:
 1. Výrobek jako takový je zdravotně nezávadný
 2. Při jeho vzniku došlo ke spotřebě energie, proto apelujeme i na jeho druhotné využití = sklo do koše nepatří
 3. Tříděním odpadu a odevzdáním našich výrobků do speciálních sběrových kontejnerů šetříte přírodní zdroje a podporujete životní prostředí

 

\